Giới thiệu Kho hàng Tổng Dstore

Mô hình Thương Mại Điện Tử Phi Tập Trung.

Trang bị cho tất cả người bán hàng nền tảng công nghệ kết nối trực tiếp nguồn hàng từ các nhà cung cấp.

Trang bị cho nhà sản xuất cung cấp nguồn hàng công cụ xây dựng đội ngũ hàng trăm CTV bán hàng, tạo nên mạng lưới tiếp thị liên kết bền vững, tốn rất ít chi phí Marketing.

Sự khác biệt của Kho Hàng Tổng Dstore

Công ty sản xuất, nhà phân phối chỉ phải trích chiết khấu cho người bán hàng khi họ bán hàng thành công sản phẩm, dịch vụ của nhà sản xuất, nhà phân phối. Ngoài ra họ sẽ không phải mất bất cứ một chi phí nào mà lợi ích từ việc quảng cáo, truyền thông thương hiệu, sản phẩm của mình đến với cộng đồng là vô cùng to lớn.

Người bán hàng được cung cấp công cụ bán hàng và được sở hữu một kho hàng đa dạng, phong phú để bán hàng.

  • Tầm nhìn

  • Trở thành một nền tảng kết nối nhà sản xuất và người bán hàng theo mô hình "Kinh Tế Chia Sẻ"" đáng tin cậy với 1.000.000 người dùng thường xuyên vào năm 2022

  • Sứ mệnh

  • Cung cấp các nền tảng giúp nhà sản xuất và người bán hàng "Khởi nghề khởi nghiệp" thành công

  • Nền tảng môi trường "Khởi nghề khởi nghiệp"

  • Nền tảng đào tạo kỹ năng và chuyên môn

  • Nền tảng xây dựng nhân sự tự động

  • Nền tảng công nghệ TMĐT phi tập trung

  • Nền tảng kho hàng tổng sản phẩm dịch vụ

  • Nền tảng tài chính

Gọi ngay: 1900 7003